Kể từ ngày 08-08-2020 Cty SES tạm ngưng tổ chức đua chó Greyhound cho đến khi có thông báo mới - Hotline: (0254) 3.807.309 hoặc 0798084245

 

QUỐC MẠNH > Chi tiết
QUỐC MẠNH

QUỐC MẠNH

Ngày sinh:  08-10-2016
Cấp: B  
Thời gian chạy tốt nhất: 28.32
Trọng lượng: 26.5
Tổng số trận đua: 30
Về nhất: 6  
Về nhì: 1  
Về ba: 6  
Giá: (VND)          25,000,000
Owner: Cty SES

 


Chủ sở hữu: SES
Xem chi tiết thành tích Xem video
Gửi bình luận của bạn