Kể từ ngày 08-05-2021 Công ty SES tạm ngưng tổ chức đua chó Greyhound cho đến khi có thông báo mới - Hotline: (0254) 3.807.309 hoặc 0335.72.72.92

 

Hưởng ứng quy định về phòng chống Covid-19, Đua chó Lam Sơn tạm ngưng tổ chức từ ngày 08/05/2021

Vì tình hình dịch bệnh Covid 19 chuyển biến phức tạp và để hưởng ứng quy định của tỉnh BR-VT hạn chế tập trung đông...

Đua chó lễ 30-04 & 01-05-2021

THÔNG BÁO Lịch đua chó Greyhound lễ 30-4 và 1-5 năm 2021 - THỨ SÁU ngày 30-04-2021 - THỨ BẢY ngày 01-05-2021

Đua chó Lam Sơn - COMING BACK !!

Trường đua chó Lam Sơn sẽ hoạt động trở lại vào mỗi tối thứ 7 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 06/03/2021 sắp tới

Hưởng ứng quy định về phòng chống Covid-19, Đua chó Lam Sơn tạm ngưng tổ chức từ ngày 14/02/2021

Vì tình hình dịch bệnh Covid 19 chuyển biến phức tạp và để hưởng ứng quy định của tỉnh BR-VT hạn chế tập trung đông...

Prev Next

Vòng 12 thứ 7 ngày 10/04/2021

Các video khác