Kể từ ngày 08-08-2020 Cty SES tạm ngưng tổ chức đua chó Greyhound cho đến khi có thông báo mới - Hotline: (0254) 3.807.309 hoặc 0798084245

 

Công ty SES sẽ tạm dừng tổ chức đua chó từ ngày 08-08-2020

Từ ngày 08-08-2020, Cty SES tạm ngưng tổ chức đua chó cho đến khi có thông báo mới.

Công ty SES sẽ tổ chức đua chó lại vào thứ Bảy hàng tuần kể từ ngày 16/05/2020.

THÔNG BÁO Công ty SES sẽ tổ chức đua chó lại vào thứ Bảy hàng tuần kể từ ngày 16/05/2020.

Công ty SES sẽ tạm dừng đua chó vào TỐI THỨ 6

Tạm thời kể từ ngày 14-02-2020 công ty SES sẽ tạm dừng đua chó vào TỐI THỨ 6, cho đến khi có thông báo mới. Thứ Bảy...

Trường Đua Chó Lam Sơn sẽ tạm nghỉ hai tuần đua vào Thứ 7 ngày 18/01/2019 (nhằm ngày 24/12 Âm Lịch) và ngày 25/01/2020 (nhằm Mùng 1 Tết)

Trường Đua Chó Lam Sơn sẽ tạm nghỉ hai tuần đua vào Thứ 7 ngày 18/01/2019 (nhằm ngày 24/12 Âm Lịch) và ngày 25/01/2020 (nhằm...

Prev Next

Vòng 12 thứ 7 ngày 13/07/2019

Các video khác