Kể từ ngày 05-09-2020 Cty SES tổ chức đua chó Greyhound tối thứ Bảy hàng tuần lúc 19h00-22h10 - Hotline: (0254) 3.807.309 hoặc 0798084245

 

Trường đua chó hoạt động trở lại vào thứ 7 ngày 05/09/2020

Trường đua chó hoạt động trở lại vào thứ 7 ngày 05/09/2020

Công ty SES sẽ tạm dừng tổ chức đua chó từ ngày 08-08-2020

Từ ngày 08-08-2020, Cty SES tạm ngưng tổ chức đua chó cho đến khi có thông báo mới.

Vui mừng quay trở lại vào thứ Bảy hàng tuần kể từ ngày 16/05/2020.

Sau thời gian tạm dừng để chung tay cùng mọi người ngăn chặn Covid-19, nay Trường đua chó Lam Sơn vui mừng quay trở lại phục...

Công ty SES sẽ tạm dừng đua chó vào TỐI THỨ 6

Tạm thời kể từ ngày 14-02-2020 công ty SES sẽ tạm dừng đua chó vào TỐI THỨ 6, cho đến khi có thông báo mới. Thứ Bảy...

Prev Next

Vòng1 2 thứ 7 ngày 21/11/2020

Các video khác