Kể từ ngày 06-03-2021 Công ty SES tổ chức đua chó Greyhound vào tối thứ Bảy hàng tuần lúc 19h00 - 22h15 - Hotline: (0254) 3.807.309 hoặc 0335.72.72.92