Kể từ ngày 05-09-2020 Cty SES tổ chức đua chó Greyhound tối thứ Bảy hàng tuần lúc 19h00-22h10 - Hotline: (0254) 3.807.309 hoặc 0798084245