Kể từ ngày 19-02-2021 Công ty SES tổ chức đua chó Greyhound vào tối thứ Sáu & thứ Bảy hàng tuần lúc 19h00-22h10 - Hotline: (0254) 3.807.309 hoặc 0335.72.72.92