Kể từ ngày 08-05-2021 Công ty SES tạm ngưng tổ chức đua chó Greyhound cho đến khi có thông báo mới - Hotline: (0254) 3.807.309 hoặc 0335.72.72.92

 

Thông tin & sự kiện > Chi tiết

THÔNG BÁO TẠM NGƯNG ĐUA CHÓ

Vì tình hình dịch bệnh Covid 19 tiếp tục chuyển biến phức tạp như hiện nay, và để hưởng ứng quy định mới của tỉnh BR-VT về việc hạn chế tập trung đông người. Công ty S.E.S sẽ TẠM NGƯNG TỔ CHỨC ĐUA CHÓ, từ ngày 08-05-2021, cho đến khi có thông báo mới.

Trong thời gian này mọi người hãy nâng cao ý thức chung tay phòng chống dịch bệnh, để chúng ta có một cái Tết bình an hạnh phúc đúng nghĩa nhé.

Trường đua chó Lam Sơn sẽ sớm gặp lại tất cả các bạn!

 

Các tin tức khác