Kể từ ngày 08-08-2020 Cty SES tạm ngưng tổ chức đua chó Greyhound cho đến khi có thông báo mới - Hotline: (0254) 3.807.309 hoặc 0798084245

 

CHÍNH THUẬN > Chi tiết
CHÍNH THUẬN

CHÍNH THUẬN

Ngày sinh:  14-07-2017
Cấp: D  
Thời gian chạy tốt nhất: 0
Trọng lượng: 24.5
Tổng số trận đua: 0
Về nhất: 0  
Về nhì: 0  
Về ba: 0  
Giá: (VND)          20,000,000

 


Chủ sở hữu: SES
Xem chi tiết thành tích Xem video
Gửi bình luận của bạn