Kể từ ngày 08-08-2020 Cty SES tạm ngưng tổ chức đua chó Greyhound cho đến khi có thông báo mới - Hotline: (0254) 3.807.309 hoặc 0798084245

 

HẢI-BẰNG > Chi tiết
HẢI-BẰNG

HẢI-BẰNG

Ngày sinh:  30-07-16
Cấp: D  
Thời gian chạy tốt nhất: 0
Trọng lượng: 26.6
Tổng số trận đua: 0
Về nhất: 0  
Về nhì: 0  
Về ba: 0  
Giá: (VND)           20,000,000

 


Chủ sở hữu: SES
Xem chi tiết thành tích Xem video
Gửi bình luận của bạn